J2581M

Raksta numurs: J2581M


1Vecuma grupa: 6 +

2Spēlētāju skaits: 1 cilveks

3Platformas augstums: 1.5 м

4Izmēri: 7.8 x 3.7 x 3 м


 
J2581M 

title